En reise i verdensarven

En reise i verdensarven

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) ble stiftet i 1983. NIA forvalter og formidler unik lokal vannkraft-, industri- og samfunnshistorie. Årlig tar de imot nesten 100.000 besøkende, fordelt på sine syv besøksarenaer, hver av dem med ulikt fokus og virkeområde. Det...
Custom Typeface

Custom Typeface

Sammen med Good Type Foundry har vi designet et eget typesnittet som er skapt helt unikt for NIA. Fonten er direkte inspirert av NIA sin egen typografiske historie. Hver font som er benyttet gjennom tidene representerer sin tidsepoke, sted og historie. Alle med sin...