Custom Typeface

Sammen med Good Type Foundry har vi designet et eget typesnittet som er skapt helt unikt for NIA. Fonten er direkte inspirert av NIA sin egen typografiske historie. Hver font som er benyttet gjennom tidene representerer sin tidsepoke, sted og historie. Alle med sin distinkte stil. Den nye typografien er inspirert av dem alle, og er et resultat av å studere, finne og spille på særegenhetene i dem.

Det Jugend-groteske/humanistgroteske formspråket gir tydelige assosiasjoner til tidsepoken 1900-1930, en periode som har spilt en stor rolle for NIA. Grunnkonseptet er basert på jugend og art noeuveau med design og arkitektur basert på naturlige former og kurvede linjer. Dette er hentet inn i enkelte av karakterene, mens andre er forankret i det humanistisk-groteske. Sammen med en moderne vri, er det skapt et typesnitt hvor fortiden møter nåtiden, på en måte spesielt tilpasset NIA.