Steinkjer Kulturhus – en samlende kraft

En god profil skal skape en sterk merkevare, engasjere og gi konkrete resultater. Med det for øyet lagde vi dette for Steinkjer kulturhus. En profil som understreker at området er en møteplass, ønsker alle velkommen og gir lyst til å komme tilbake.

Steinkjer kulturhus er mer enn bare en bygning, men utgjør en del av Kulturkvartalet sammen med Samfunnshuset, Steinkjer kirke og Rismelen aktivitetspark – et område der det myldrer og yrer av liv. Steinkjer kulturhus sine Ca. 9.000 kvadratmeter huser en rekke saler og scener i tillegg til Steinkjer Bibliotek, Steinkjer Kino, Steinkaret – digitalt visningsrom , Egge museum – Heim, kunstrom Jakob, Steinkjer kunstforening og Stiftinga Hilmar Alexandersen. I profilen har vi sett helhetlig på området, bygget videre på hva som er skapt og det unike ved bygget. Ved å trekke frem dets karakter og identitet, sett i samspill med øvrig bebyggelse, skaper vi en ny identitet uten å gjøre alt helt på nytt.

Hovedelementet er K-en. Bokstaven representerer så mangt og fungerer som en samlende kraft. Tanken var å lage en samlende K, som i tillegg til selve bokstaven skulle representere de 3 rommene som omfatter Kulturkvartalet.

K står for Kulturhus, kulturkvartal, konsertarena, kulturskole, kunst, kafé, kunnskap, knutepunkt, klubb og mye, mye mer. Som form er det skapt en distinkt og formsterk K, som også gir assosiasjoner til strobestråler og nesten pulserer.
Det samme gjør mønsteret som skal fungere som et bakteppe i alle uttak. Variasjon og fleksibilitet er stikkord, derfor er det også lagt opp til en mangfoldig fargepalett, men hvor man har et fast system å sette fargene i.
Slik får man en leken, levende, inkluderende og funksjonell profil, men alltid satt i et fast system.

Dette gjorde vi:
Logo
Visuell identitet
Grafisk design
Webdesign, brukeropplevelse, kartlegging av kundereise, innhold, webutvikling.

Et fleksibelt grid
Inspirasjonen til det fleksible gridet er de karakteristiske formene som går igjen i bygget. Gridet gir rom for å variere plasseringer, utsnitt og ulike maler og kan enkelt tilpasses flere flater. I tillegg til en praktisk bruk vil gridet på sikt bidra til å bygge merkevaren i sin helhet.

Andre jobber for: