Ibsen for alle

For:

Med et bredt tilbud, mange bruksområder og et mangfoldig publikum er Ibsenhuset et kulturhus for de mange. Det samme er også den nye profilen.

 Siden kulturhuset også er et fysisk sted ligger byggets og husets utforming sentralt i prosessen. Huset er kjernen i alt de gjør – dette danner også formen i selve logoen.

Bygget er et bygg Skien skal være stolte av. Huset rommer så mangt, legger til rette for store opplevelser og kan omtrent ses på som byens pulserende hjerte. Enten man skal opptre, oppleve eller bare ønske å være et sted så er Ibsenhuset for alle.

Kultur og kunst er farger og sanser. Dermed er også profilen av det fargerike slaget. Ikke bare fordi farger gir godt humør, men fordi det assosieres med inkludering, kultur og mangfold. Farger skal brukes som virkemiddel for å vekke følelser, skape stemning, minner og ikke minst selge billetter.

Sammen med et funksjonelt grid, bygget på husets mange muligheter, rom og etasjer gir dette et skalerbar, brukervennlig og fargerik profil. Ibsenhuset feiret i 2023 50 år – den nye profilen har naturligvis vært en del av markeringen.

Dette gjorde vi:
Visuell profil
Motion
Design av program
Webdesign

Andre jobber for: