Levende stemning

  

Seltor Bolig er en moderne og fremtidsrettet boligutvikler som setter mennesker og miljø i sentrum. Boligutvikleren er en del av Seltor Gruppen, som har drevet boligbygging og entreprenørvirksomhet siden 1938.  

I forbindelse med Seltor Boligs 10-årsjubileum, ønsket de å gjøre noen grep for å fremstå som en moderne og solid boligutvikler, gå bort fra den typiske entreprenør-profilen, men samtidig ha en nær relasjon til moderselskapet.  

Eget kommunikasjonskonsept 

Løsningen ble å utvikle en logo basert på Seltor Gruppens profil i tillegg til et eget kommunikasjonskonsept som inkluderer profil, farger, fonter og utvalgte ord vi ønsker å assosiere med boligutvikleren. Vi ville skape en profil som får frem den ekte, varme og levende stemningen i et hjem. 

Rolig fargepalett 

Vi definerte en rolig fargepalett for Seltor Bolig, med grønt som hovedvaløren. Grønt representerer natur, liv og vekst, og virker beroligende, frisk og avslappende. Ved siden av grønnfargen valgte vi ut beige som fungerer som et lunt bakteppe. Beige er i tillegg en fin kontrast til de øvrige støttefargene som vi hentet fra Seltors overordnende palett. 

Positive assosiasjoner 

Seltor Bolig er ikke bare er en vanlig utbygger som bygger hundrevis av boliger – de bygger hjem som du knytter tett til hjertet ditt. Vi valgte derfor å spille på ulike ord med positive assosiasjoner til alt som angår hverdagslivet i et hjem, blant annet: Leke. Leve. Nyte. Bo. Smile. Lande. Sove. Ro.  

Ny nettside 

Alle elementene fra kommunikasjonskonseptet ble lagt til grunn da vi satt opp den nye nettsiden deres. I kombinasjon med tekst og delikate, levende bilder, finner du informasjon om Seltor Bolig og prosjektene de har hatt og jobber med.  Se nettsiden her  

Andre jobber for: