Kunsten å samle fire kulturenheter under ett

Horten kommune har et rikt og levende kulturtilbud som formidles gjennom fire ulike kulturenheter: Horten kulturskole, Horten bibliotek, Kulturhuset 37 og Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling.  

En felles grafisk profil 
Horten kommune ønsket hjelp til å samle de fire kulturenhetene gjennom en helhetlig, felles grafisk profil. Dette innebar en ny felles logo, men også enkeltlogoer som kunne brukes hver for seg. Hensikten var å fremstå mer samlet, binde kulturenhetene tettere sammen og skape en visuell gjenkjennelighet innad og utad i kommunen. Den nye grafiske profilen måtte også være enkel i bruk for alle involverte, og fungere sammen med Horten kommunes overordnende visuelle profil. 

En visuell og formsterk K 
Siden KULTUR er hjertet i alle de fire enhetene, valgte vi å bruke K-en som et sentralt element i det visuelle arbeidet til den grafiske profilen. Vi ønsket at K-en skulle representere den samlede enheten, samtidig som den kunne deles opp i fire. K-en ble både visuell og formsterk med egenart og et enkelt grafisk uttrykk. For å sikre ulik bruk og fleksibilitet, ble logoen satt opp i både stående og liggende format. Tanken var også at K-ikonet kunne brukes på flere måter, blant annet 2D og 3D. Den skulle i tillegg være enkel å foliere eller male opp i bybildet, som et gjenkjennbart og kreativt bilde på kulturenheten i Horten kommune. 

Moderne logoer med egenart 
De nye logoene skulle fungere sammen med Horten kommunes visuelle profil. Samtidig ønsket vi at de skulle ha egenart og et mer moderne uttrykk som gjenspeiler kreativiteten og det kulturelle arbeidet som enhetene jobber med hver dag. Det som skaper møteplasser, gode opplevelser, utvikling, kreativitet, og som beriker og gleder små og store i Horten kommune. Logoene skulle ha en passe dose av både leken og stram, og være skalerbare og fleksible i bruk.   

Fire fargerike former 
Den nye felleslogoen består av totalt fire grafiske former som henger fint sammen, og hvor hver enkelt representerer sin kulturenhet. Navnetrekkene er holdt like og enkle, mens de grafiske formene og fargene er det som skiller kulturenhetene fra hverandre. I hovedikonet valgte vi farger som harmonerer godt med hverandre og som passer til kommunens profil. Når de ulike enhetene skal brukes alene så vi et behov for å legge til støttefarger i lysere toner som gir flere muligheter. Støttefargene er også med på å tilføre mer positiv rikdom og kontrast i uttakene.  

Tilhørende font 
Fonten vi har valgt er den sammen som Horten kommune bruker i sitt navnetrekk.  På den måten unngår vi for mange ulike uttrykk som er ekstra viktig i en så stor enhet med en miks av logoer og profiler. Dessuten gir fonten en fin link og tilhørighet til det visuelle. Det ble i tillegg valgt ut en støttefont som i kommunikasjon skal gi særpreg og kontrast til selve logoene, i blant annet overskrifter og tekst som skal vekke oppmerksomhet.  

Andre jobber for: