Av fagfolk. For fagfolk.

For:

Trainor er et internasjonalt anerkjent EdTech-selskap innenfor sikkerhetsopplæring. Selskapet tilbyr kurs og opplæring, digitale løsninger og tekniske rådgivningstjenester til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

For å skape en tydeligere posisjonering innenfor e-læring- og elsikkerhetsmarkedet var det behov for en revitalisering av Trainors logo og visuelle profil. Målet var å skape en helhetlig og samlende profil som målgruppen kunne identifisere seg med, med stor fleksibilitet og mange mulighetsrom. 

Visuell og formsterk T

Premissene for utformingen av Trainors nye logo var at den skulle gjenspeile et trygt, moderne og modig selskap, og samtidig ta vare på verdiene. I revitaliseringsprosessen jobbet vi med å videreføre den gamle logoens form og symbolikk: interaktivitet og samhandling. Vi skapte en visuell og formsterkt T i navnetrekket. En grafisk form som gir logoen egenart og som også er blitt utgangspunktet for alt det visuelle som er skapt i profilen.

T-en er blitt selve hjertet i selskapet!

Komplett profil med flere kommunikasjonsmuligheter

Grunnformen i T-en kan deles opp og settes sammen på mange ulike måter som gir profilen kompleksitet. Dette gir rom for variasjon, samtidig som grunnformen sikrer et konsistent uttrykk i en moderne fargepalett som gjenspeiler miljøet de er i.

Deler av T-formen danner også grunnlag for et grid som er tatt ut i alle kommunikasjonsmaler gjennom ulike grafiske mønstre og former. Dette gir et helt eget distinkt uttrykk på Trainors kommunikasjonsflater.

Den revitaliserte logoen og øvrige visuelle profilen har bidratt til å gjøre Trainor til et tydelig og gjenkjennbart selskap både innenfor og utenfor sin bransje.

Dette har vi gjort:

Strategi
Logo
Profil
Grafisk design
Skilt og wayfinding
Profilering av lokaler, biler, kursrom mm.
Foto
Tekst
UX

Andre jobber for: