En strategi for fremtiden. Og hverdagen.

En god strategi er mer enn bare fine ord. Det er et nyttig verktøy som skal brukes hver dag, samtidig som den skal lede deg inn i fremtiden. Som denne strategien for SpareBank 1 Modum.

SpareBank 1 Modum er en personlig, nær bank med en sterk historie. Denne sterke historien og plassen i lokalmiljøet, må ikke bare være for mimring. Det er selve plattformen og grunnmuren for fremtiden.
Høsten 2017 var SpareBank 1 Modum gjennom en revitaliseringprosess. Vi lever i en tid der endringene er mange, drastiske og påvirker oss mye. Strategien er utviklet for å skulle brukes flittig, spesielt om man står overfor valg der man ikke er helt sikre på om man skal gjøre det ene eller andre. I en god strategi finner man kanskje ikke fasiten, men hjelp til å finne det riktige svaret. Inspirasjon til å ta de rette valgene.
For å styrke sin posisjon umiddelbart, handler strategien om å være i bevegelse. Ikke fordi man må, men fordi man vil. Dette vil hjelpe til med å sette nye mål, oppnå nye resultater og bidra til en trygg, hyggelig arbeidsplass.
I strategidokumentet, som har et positivt språk og visuelt uttrykk, tas vi gjennom hele historien til der man er i dag, hva som kreves og hvordan visjonen om å hjelpe mennesker å nå sine mål og realisere sine drømmer skal tas ut i hverdagen.
Resultatet av jobben og et tett samarbeid med bankens ansatte er en strategi som funker. En strategi man orker å lese, vil bruke og som enkelt kan hente frem ved behov. Både nå og i fremtiden.

Dette gjorde vi:

Strategi
Design
Rådgivning
Tekst

Andre jobber for: