En samlet beholder

Hevold Group er en norsk gruppe selskaper som driver med shipping, fly-transport, spedisjon og transport. Som grupper flest består de av flere selskaper. Tidligere så de vidt forskjellige ut, nå var målet å få samlet de i samme visuelle container slik at de fikk en familiær likhet og egen identitet på én og samme gang.

Selv om selskapets historie trekker seg flere ti-år tilbake i tid, var det viktig å se moderne ut. I en bransje som stadig endrer seg, var det viktig å være stram og moderne. Viktig er det også å informere om sine fordeler, være åpen og fremstå som en helhetlig gruppe. Verdiene om trust, competence og commitment (ja, på engelsk. Det er globale aktører vi snakker om her) skal gjennomsyre designet, her skal det være lett å være tydelig. På den måten kan Hevold Group og selskapene tydelig fremheve sin faglige dyktighet.

Selve ideen tar utgangspunkt i et element alle selskapene har til felles: containere. Og ja, kanskje høres det kjedelig ut å basere en hel identitet på det vi ofte tenker på som rustne bokser forlatt på en bryggekai, men containerne rommer mer. Konseptet bygger på tanken om at containeren samler, den frakter og shippes over alle verdenshav.

Kort fortalt er det 3 selskaper som får hver sin form. Hver form representerer ulike selskaper, farger og særtrekk er tilpasset selskapenes virkeområde. Og ja, selvfølgelig, de forskjellige delene kan settes sammen til ett felles, helhetlig symbol som representerer Hevold Group. Smart, ikke sant?

Dette gjorde vi for Hevold Group:

Konsept
Logo
Profil
Grafisk design
Webdesign
Stategi
Webutvikling
Og en del andre ting

Andre jobber for: