For byens beste!

For:

Det startet med et mål om å utvikle eiendom for hodet og hjertet. En visjon om å bli landets ledende byutvikler. Resultatet har gitt Avantor en profil og konsept som understreker dette.

Eiendoms- og byutvikling handler om mer enn tomtegrenser, reguleringer og bygningsmasse. Det handler om å skape levende områder. Bygge steder som folk skal ferdes, bo, jobbe og trives i. Alt dette er sentralt for Avantor. Det ble det også i utviklingen av ny profil og et nytt kommunikasjonskonsept.

Avantors historie er sterk og solid. Blant annet har de i årevis vært sentrale i utviklingen og byggingen av Nydalen. Transformasjonen av dette området har skjedd ved å tenke langsiktig, helhetlig og med fokus på mennesker. Nettopp det lå til grunn for deres nye konsept: “for byens beste.”

Et konsept som står på stødig grunn alene, men også kan benyttes i all kommunikasjon, både internt og eksternt. Selvsagt har også konseptet satt preg på selskapets nye profil

Nøkkelen for den nye profilen ble å gjenspeile Avantors tilstedeværelse og menneskelige posisjon i markedet. Målet var å gjenskape dette visuelt. En fargerik palett symboliserer mangfold. Den rene, tydelige logoen gjenspeiler de geometriske linjene i alle deres gjennomtenkte prosjekter. Bildemanéren knytter mennesker, by og miljø sammen. Den tydelige typografiske retning formidler selskapets menneskelige perspektiv.

Andre jobber for: