Årsrapport for Det Norske Blåse­ensemble

Det Norske Blåseensemble er Norges eldste orkester i kontinuerlig drift. De er dermed en av Norges eldste kulturinstitusjoner, og en viktig del av Norges kulturarv. Breakfast har vært med på laget siden 2019. Vi har tatt del i en rekke prosjekter, og årsrapporten for 2021 er kun ett av mange. Og straks skal vi i gang med rapporten for 2022.

Andre jobber for: