Andre kaller det bærekraft, vi kaller det bevegelse.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det er en anerkjennelse av at vi bare har én klode og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. Oppgaven er enorm, målene er mange og ingen kan gjøre alt. Derimot kan mange gjøre litt. For SpareBank 1 Modum handler bærekraft om å skape bevegelse. Et konsept vi fikk gleden av å utvikle sammen med dem.

Å snakke om bærekraft er det mange som gjør, men for å gjøre det tror vi man må bevege seg vekk fra å bare bruke ordet. Man må gjøre det til sitt og skape noe eget ut av det. I det strategiske arbeidet ble det derfor bestemt at det andre kaller bærekraft, kaller SpareBank 1 for bevegelse. Hvorfor? Fordi det tar oss fra ord til handling. At man er i konstant utvikling og ikke stopper opp. At man hele tiden jobber mot noe som er bedre. Ikke bare for banken selv, men for verden og lokalsamfunnet man er en del av.

Bærekraft er ikke noe nytt. Faktisk har SpareBank 1 Modum drevet med det og skapt bevegelse siden 1841. Det handler om å gi tilbake til samfunnet og støtte på den måten man kan. “Vi kan ikke gjøre alt, men vi skal gjøre mye. Og vi skal gjøre det vi er best på,” ble tidlig skrevet om konseptet og det gjør SpareBank 1 til de grader. Nå i et helhetlig, visuelt og inspirerende univers.

Å være i bevegelse er å være levende og i forandring. Derfor er det utarbeidet en visuell profil som bølger seg gjennom identiteten. Selvfølgelig inspirert av elva som snor seg gjennom landskapet og Modum-folkets liv. Denne gir rom for en leken og fargerik palett som går igjen i alt materiale – enten det er i form av filmer, print-annonser eller helt andre ting. Å være i bevegelse handler tross alt om å være fleksibel og passe inn. Akkurat som dette konseptet vi fikk gleden av å lage med våre gode venner i SpareBank 1 Modum.

Andre jobber for: